ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Bij het aangaan van een afspraak bij `T Wouws Voetje gaat U akkoord met de algemene voorwaarden. Deze gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transacties tussen cliënt en `T Wouws Voetje.

2. Afspraken

Behandelingen kunnen online, per mail of telefonisch gepland worden. Bij verhindering van een afspraak dient dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak gemeld te worden aan `T Wouws Voetje. Dit kan via  whatsapp, mail of telefonisch gedaan worden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt kan deze behandeling 100% doorberekend worden. `T Wouws Voetje zal bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Uitzondering hierop is overmacht.

3. Tarief & betaling

`T Wouws Voetje vermeldt alle tarieven op de website en zichtbaar in de praktijk. Bedragen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW. Cliënt dient na afloop van de behandeling en eventuele aankopen van producten per pin of contant te voldoen. Uitzondering waarbij er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, mag de cliënt de betaling voldoen per overboeking, waarvoor een factuur verstrekt zal worden met een betaallink.

4. Cadeaubonnen

De cadeaubonnen zijn tot 1 jaar geldig na afgiftedatum. Deze zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

5.  Persoonsgegevens en privacy

`T Wouws Voetje, Pedicure zal bij een intake alle relevante, persoonlijke en medische gegevens van de cliënt opnemen in een geautomatiseerd klantensysteem. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de pedicure behandeling. Deze gegevens worden volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Hiervoor verwijs ik U naar de privacyverklaring.

6. Geheimhouding

`T Wouws Voetje is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke door de cliënt tijdens de behandeling is verstrekt, tenzij er toestemming is gegeven, echter altijd in overleg. De geheimhouding vervalt indien een rechterlijke uitspraak of op grond van een wettelijke bepaling er verplicht gesteld word de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.  Aansprakelijkheid

`T Wouws Voetje, is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen van cliënt. En kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijn gebruik.

8. Beschadiging en diefstal

`T Wouws Voetje heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Diefstal zal tevens gemeld worden bij de politie. 

9. Garantie

Op de pedicure behandeling geeft `T Wouws Voetje 7 dagen garantie. Deze garantie vervalt, wanneer dit niet binnen deze 7 dagen gemeld is. Dit melden moet per mail.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling zal deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen per mail gemeld moeten worden aan `T Wouws Voetje. De cliënt krijgt dan binnen 7 dagen, na ontvangst van deze klacht, een adequaat antwoord. Bij een gegronde klacht zal de behandeling nogmaals uitgevoerd worden voor rekening van `T Wouws Voetje. Wanneer er niet tot een overeenstemming gekomen kan worden dan zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor  een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd is.

11. Wet Wkkgz

`T Wouws Voetje heeft ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. `T Wouws Voetje is tevens aangesloten bij ProVoet en daarmee ook bij de Geschillencommissie.

11. Contactgegevens

Wanneer U contact wilt opnemen met `T Wouws Voetje, kunt U mij als volgt bereiken:
1. Whattsapp: 06 – 28 12 11 20
2. mail:              twouwsvoetje@hotmail.com
3. bellen:           Bellen kan ook, ik pak niet altijd op ivm behandelen

12. locaties

`t Wouws Voetje heeft 3 locaties

1 – Roosendaal
Tolberg Centrum 55 ( paramove )


2 – Steenbergen
Molenweg 52 ( Ingang achter op de parkeerplaats. LET OP je mag hier niet parkeren)

3 – Dordrecht
Verzorging`s huis Sterrelanden ( elke maandag / alleen voor bewoners )

13. tot slot

Tot gauw bij `T Wouws Voetje